program flaga365.pl Dzień Flagi Cały Rok

 
Jesteśmy małą społecznością pracującą na rzecz ogólnopolskiej inicjatywy promującej aplikację flag narodowych wszędzie tam, gdzie nie stoi to w sprzeczności z powagą i godnością naszych wspólnych barw. Zaczynamy od sal dydaktycznych szkół oraz uczelni.
 
Wkrótce rozszerzymy inicjatywę o przedszkola, budynki użyteczności publicznej oraz podmioty gospodarcze.
 
Projekt jest współrealizowany przez fundację im. Konrada I z siedzibą w Oleśnicy (województwo dolnośląskie). Konrad I, Piast oleśnicki, od 1320 lub 1321 książe oleśnicki, tytułujący się Dziedzicem Królestwa Polskiego (Heres Regni Polone).
 
Głównymi obszarami działania fundacji im. Konrada I są: wspieranie działalności z zakresu kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego oraz opieki nad zabytkami, a także krzewienie działalności na rzecz promocji nowoczesnych form patriotyzmu.

 (c)2018